POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zanim skorzystasz z Serwisu w jakiejkolwiek formie, zapoznaj się z pełną treścią niniejszej Polityki. Pamiętaj, że korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez WEST COMFORT Rutkowska sp.k. (KRS: KRS: 0000985203), Affiliate Project Sp. z o.o. (KRS: 0000583714), ALLENORT CAPITAL (KRS: 0000388683), POLINO Marszałek Spółka Komandytowa (KRS: 0000939480), ALLENORT FUND PROJECT SP. Z O.O. (KRS: 0000936409) i wynikających z Polityki.

Jeżeli nie akceptujesz procedur wynikających z Polityki, nie możesz korzystać z Serwisu. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w zakładce kontakt. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem wszelkich przekazywanych przez Państwa danych osobowych jest:
  1. WEST COMFORT Rutkowska sp.k. (KRS: KRS: 0000985203),
  2. Affiliate Project Sp. z o.o. (KRS: 0000583714),
  3. ALLENORT CAPITAL (KRS: 0000388683),
  4. POLINO Marszałek Spółka Komandytowa (KRS: 0000939480)
  5. ALLENORT FUND PROJECT SP. Z O.O. (KRS: 0000936409)
   zwane dalej Spółką.
 2. Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu nawiązania kontaktu, prezentacji ofert spółki oraz podmiotów współpracujących, a także obsługi Państwa zgłoszeń oraz kontaktu.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne i konieczne do realizacji celu w jakim dane te są przekazywane, a w szczególności obsługi Państwa zgłoszeń oraz prezentacji ofert. W przypadku niepodania danych nawiązanie współpracy oraz kontakt z naszej strony nie będzie możliwy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane wyłącznie usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla Spółki, w tym firmom świadczącym usługi informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach wtórnych lub niezwiązanych z zasadniczym celem podania tych danych, o ile w momencie uzyskania danych nie zaznaczono inaczej. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana   mogą być profilowane, to jest przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu przygotowania odpowiedniej oferty handlowej.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia lub wynikający z przepisów prawa, licząc od dnia, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Kontakt z przedstawicielem administratora danych możliwy jest korespondencyjnie na adres siedziby Spółki, a także poprzez  email: rodo@westcomfort.pl, na który należy także kierować wszelkie wnioski i żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych (żądania usunięcia, zaprzestania gromadzenia). 

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Przetwarzamy dane, które są zbierane w związku z korzystaniem przeze Ciebie ze strony internetowej www.waterhall.pl, www.waterhall.com w tym zapisywanych w plikach cookies.
 2. Podczas kontaktowania się z nami przez formularze dostępne na stronach internetowych zbieramy o Tobie dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji marketingowych, handlowych, a także, wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych osobowych we wskazanym zakresie. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług.
 3. Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Spółkę jego danych osobowych dla celów marketingowych i handlowych jest całkowicie dobrowolne, lecz niewyrażenie zgody uniemożliwi nam kontaktu z Państwem i przedstawianie ofert. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
 4. Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów i badania rynku. Dane te pomagają nam w określeniu preferencji użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty.
 5. Dane osobowe przekazane nam przez Państwa będą przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie usługodawcom zewnętrznym przetwarzającym informacje dla Spółki, w tym firmom świadczącym usługi informatyczne, zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach wtórnych lub niezwiązanych z zasadniczym celem podania tych danych, o ile w momencie uzyskania danych nie zaznaczono inaczej.
 7. Państwa dane osobowe mogą być profilowane, to jest przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu przygotowania odpowiedniej dla Ciebie oferty handlowej.


POLITYKA COOKIES

 1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika (Twoim), używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z stron internetowych spółki. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
 2. Spółka i podmioty które świadczą na jej rzecz usługi używają plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować Państwu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.
 3. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Spółkę również do celów:
  1. statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników,
  2. pomaga również zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. prezentacji reklam w innych serwisach internetowych - w szczególności dla określenia treści reklam wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym,
  4. dostosowywania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. Używając Cookies na stronach internetowych spółki nigdy nie identyfikujemy tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies. Dane eksploatacyjne (dane o zachowaniu Użytkowników na stronach internetowych Spółki) zbierane przy użyciu Cookies lub innych podobnych technologii  mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) podanymi nam przez Użytkowników przy wypełnianiu formularzy. W takim wypadku, zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika (anonimizacja) i przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów.
 5. Na stronach Spółki mogą być stosowane Cookies sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony. Cookies stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony (przez użytkownika) czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 6. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w swojej przeglądarce internetowej. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności stron internetowych Spółki.
Ulubione ()
Realizacja
System CRM dla deweloperów OneButton